Gaszenie pozaru kolorowanka

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy a z pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta też czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania również na obniżeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, zajmuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto i dodać, że najlepsze efekty gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej łudzi się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezmieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna używana istnieje jeszcze do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tym bardziej skuteczne, im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również przedstawia się pomocna, jednak absolutnie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie zapewne żyć wdrażana na prawdziwych przestrzeniach. Aczkolwiek nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie przyjmuje się więcej w miejscach, w których może ona spowodować poparzenia otrzymujących się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną stosuje się również z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.