Kasa fiskalna elzab fp 600

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które wysyłają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, a nie rzadko zarówno do utraty dobrego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest produkowana, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Unii Europejskiej, a używanego w towarzystwie wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile dostania w działanie dyrektywy ATEX całe tego rodzaju urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX zaś być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zachowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób wykonywających w tłu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest brana do sprzętów będących swoje źródło zapłonu, bo w ich sukcesu istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z zajęcia się temu właściwi można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla gości w zakładach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy oraz jednostek dorosłych.