Silowniki przeciwwybuchowe

Spermax Control

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które obsługiwane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych bądź ich składników i części.

W klubie ze istotnymi różnicami w rozmiarze bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na wiele jaśniejszy oraz bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są dane do książki w współczesnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dane są do produkcji w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w terenie ochrony oraz bezpieczeństwa gości na zajęciach, na których potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny być właściwie oznaczone oraz przejść szereg testów, które stanowią na punkcie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji oraz oznaczania tego rodzaju urządzeń. Więcej na problem Atex znajdziesz tu.